Diagnostika za avto za odkrivanje skritih in zahtevnejših napak na vozilu

Diagnostika za avto za odkrivanje skritih in zahtevnejših napak na vozilu

Če ste lastnik oziroma uporabnik kakršnega koli vozila, se zagotovo strinjate s tem, kako nerodno zna biti, če pride do kakršne koli težave z njim. Težava lahko vpliva tudi na precejšnje zmanjšanje varnosti v cestnem prometu, zato jo je treba nemudoma ostraniti. Vsekakor pa je priporočljiva tudi tako imenovana diagnostika za avto, saj predstavlja odličen način za odkrivanje skritih pa tudi bolj zahtevnih napak vozila. V današnjem času je takšna diagnostika še toliko bolj napredna, zato se vam storitev splača koristiti.

Da gre za kakšno nepravilnost delovanja motorja vozila lahko kot voznik prepoznate na primer s pojavitvijo opozorilne lučke na armaturni plošči. Za bolj moderne oziroma novejše jeklene konjičke pa je celo značilno, da napake in težave pridno beležijo v svoj računalniški zapis.

Današnja avto diagnostika je bolj transparentna

Pri novejših avtih se torej lahko napake v vozilu beležijo kar sproti. Dandanes je diagnostika za avto mnogo bolj transparentna in v večini primerov tudi bolj preprosta za reševanje najrazličnejših težav.

Diagnostika za avto za odkrivanje napak vozila.
Diagnostika za avto predstavlja odličen način za odkrivanje skritih pa tudi bolj zahtevnih napak vozila.

V podjetjih, kjer se ukvarjajo z diagnostiko vozil, za čim širšo aplikativnost svojih pripomočkov uporabljajo univerzalen sistem za testiranje. Ko svoje vozilo k njim pripeljete v delavnico, ga najprej temeljito pregledajo. Nato pa se zažene še tako imenovani globinski pregled, in sicer s pomočjo testerja oziroma računalnika. Napake, ki se prepoznajo, se odstranijo, obenem pa se preveri še stanje drugih parametrov, kot je denimo stanje olja.

Identifikacija napak v vozilu z računalniško inspekcijo

Vsi lastniki in uporabniki vozil bi se morali dobro zavedati, da nekatere napake v elektronskem vezju avta na začetku sploh niso vidne. Identificirajo se lahko šele z računalniško inspekcijo.

Prav tako se bi morali zavedati, da je odpravljanje napak v začetni fazi precej cenejše. Hkrati pa se ob tem učinkovito zaščitijo tudi drugi deli vozila.

Avto diagnostika kot odlična preventiva

Dejstvo je, da lahko spregledana ali pa neopravljena napaka na avtu čez čas preraste v zelo velik problem. Ta seveda predstavlja tudi veliko stroškovno breme. Seveda se temu lahko dobro izognete. Potrebni so redni servisi vozila in preventivni pregledi.

diagnostika za avto za preventivo
Nekatere napake v elektronskem vezju avta na začetku sploh niso vidne. Identificirajo se lahko šele z diagnostiko za avto.

Diagnostika za avto tako predstavljajo odlično preventivo. Mehanik vaše vozilo najprej preklopi na univerzalni tester. Nato prebere poročilo vozila o morebitnih napakah. Sledi priprava kratkega poročila o stanju elektronskih komponent vozila.

Kakšno vlogo v vozilu ima lambda sonda?

Za številne voznike in lastnike avtov je lambda sonda precej velika neznanka. Kljub temu pa takšen avto del lahko definiramo oziroma označimo na izjemno enostaven način. To je pravzaprav kisikov senzor. Vemo, da je prevelika količina emisij avta lahko izjemno škodljiva – ne le za okolje, temveč tudi za samo vozilo.

Osnove senzorja O2 – oz. lambda sonde

Za nadzorovanje delovanja motorja in za količino izpušnih plinov vozila torej dobro poskrbi ravno lambda sonda. Predstavlja izjemno pomemben del izpušnega sistema, in to v prav vsakem jeklenem konjičku. Njena glavna funkcija je, da s pomočjo senzorja meri količino kisika, ki se nahaja v izpušnih plinih avta. Takšne podatke nato posreduje naprej računalniku vozila. Do njega pa je lambda sonda povezana z lambda krmilnikom ter podatkovnim vodilom.

Število lambd sond v vozilu

Vsako vozilo ne šteje enakega števila lambd sond. Za večino avtov je značilno, da ima dve lambdi sondi. Ena je nameščena pred in druga za katalizatorjem. Priviti sta v luknjo izpušnega sistema. Za določena vozila pa je značilno, da imajo tudi do štiri lambde sonde. To velja za tiste, ki imajo večvaljni motor.

lambda sonda za nadzor nivoja kisika
Lambda sonda je pravzaprav kisikov senzor.

Sicer pa je lambda sonda sestavljena iz kar nekaj delov: iz keramičnega telesa, priključnega kabla, izolirnega dela, ogrevalnega elementa, zaščitne tulke, keramične zaščitne cevi, ohišja, izpušne cevi, električne prevodne plasti.

Kaj je lambda regulacija?

Vsekakor je dobro vedeti tudi to, kaj pomeni lambda regulacija. To pomeni dodajanje pravilnega razmerja med zrakom ter gorivom v motorju. Za bencinski motor je idealna mešanica 7 : 1, in sicer v prid zraku. Seveda mora biti mešanica ves čas merjena, za kar pa poskrbi lambda sonda.

Za novejša vozila velja, da lahko zagotavljajo sinhrono delovanje med lambdo sondo in sistemom avto diagnostike OBD. Ta je razvit z namenom nadzorovanja izpušnih plinov iz motorja.

Sistem torej neprestano opazuje, kakšno je stanje senzorjev. Omenjeni sistem nadzira nivo kisika pred in za katalizatorjem. Na takšen način določa mesto okvare. Nanjo opozori s pomočjo opozorilne lučke, ki se nahaja na armaturni plošči.

Objave iz iste kategorije: